Στη Δ.Ε. Φαλάνθου ο Κ. Τζιούμης για συζήτηση με φορείς για το «Τρίπολη 2021»

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 14:57

Ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την επερχόμενη επέτειο των διακοσάχρονων από την εθνεγερσία του 1821, εκπονεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Τρίπολη 2021» και συγκαλεί σύσκεψη με όλους τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Tην Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.30 ,θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με όλους τους Προέδρους κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φαλάνθου, στο Δημαρχείο στη Δαβιά, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν στους άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου.Ο Δήμαρχος Τρίπολης Κ.Τζιούμης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση-πρόσκληση:

Πρoς:Προέδρους και μέλη συμβουλίων κοινοτήτων Δ.Ε Φαλάνθου

ΘΕΜΑ: Συνεργασία Δήμου Τρίπολης με εκπροσώπους και συλλογικότητες  της Δημοτικής Ενότητας Φαλάνθου  για τα διακοσάχρονα της εθνεγερσίας

Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επερχόμενη επέτειο των διακοσάχρονων από την εθνεγερσία του 1821, εκπονεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Τρίπολη 2021», το οποίο περιλαμβάνει τρεις άξονες:

α) επετειακές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το έτος 2021 ανά Δημοτική Ενότητα.

β) «αναβάθμιση» της επωνυμίας της Τρίπολης και των Δημοτικών Ενοτήτων της (Rebranding).

γ) επανατοποθέτηση (Repositioning) της Τρίπολης και των Δημοτικών Ενοτήτων της στο εθνικό και διεθνές γίγνεσθαι.

Προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν τους παραπάνω τρεις άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου με σκοπό το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, συγκαλείται σύσκεψη με όλους τους Προέδρους κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φαλάνθου, στο Δημαρχείο στη Δαβιά την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 20.30, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις που αφορούν τους παραπάνω τρεις άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Στην υπόψη σύσκεψη παρακαλούμε όπως, με μέριμνά σας, προσκληθούν και οι συλλογικότητες της Δημοτικής Ενότητας Φαλάνθου (σύλλογοι χωριών κοκ), καθόσον ο Δήμος Τρίπολης δεν διαθέτει τα πλήρη στοιχεία για επικοινωνία μαζί τους.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης