Στις 26 Αυγούστου η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής Δ.Νότιας Κυνουρίας

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019 17:18
Φάμπρικα πολιτισμού στο Λεωνίδιο.

Πρόσκληση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ορκωμοσία προς τους Εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους και τους Συμβούλους Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και τους Προέδρους Κοινοτήτων με πληθυσμό έως των 300 κατοίκων.Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής αρχής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 493/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, όπως αυτή διορθώθηκε με την 561/2019 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α’ 87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ορκωμοσία, στο Δημοτικό κατάστημα (προαύλειος χώρος Φάμπρικας Πολιτισμού), σε δημόσια συνεδρίαση, στις 26/8/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ