Τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Β.Κυνουρίας

Κυριακή, 9 Ιούνιος 2019 10:34

Σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Tετάρτη 12-06-2019 και ώρα
13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Ελάτου, Μελιγούς, Περδικόβρυσης και Ωριάς», προϋπολογισμού μελέτης 22.000,00 €.
2. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Πλατάνου», προϋπολογισμού μελέτης 16.700,00 €.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση ¨Αγ. Παρασκευή¨ Τ.Κ. Δολιανών», προϋπολογισμού μελέτης 374.000,00 €.
4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση ¨Τσιόροβος¨ Τ.Κ. Δολιανών», προϋπολογισμού μελέτης 505.000,00 €.
5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και των Νομικών του Προσώπων.
6. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ