Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΛΜΕ Αρκαδίας

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013 07:28

Τακτική Γενική Καταστατική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Αρκαδίας, θα γίνει την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης.



Οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ. και περιλαμβάνουν επικύρωση της ιδιότητας μέλους, αλλαγή του καταστατικού, και ψηφοφορία ανάδειξης εκπροσώπων για το 16ο συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Με αποφάσεις προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων, η ΕΛΜΕ πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή του καταστατικού της. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ειδική (αυξημένη) παρουσία των μελών ώστε να έχει απαρτία η ΓΣ. H ψηφοφορία για ανάδειξη αντιπροσώπων θα γίνει τις ώρες 13:30 -19:00.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν την εγγραφή τους ως μέλη της ΕΛΜΕ, θα μπορούν να το κάνουν στο χώρο της Συνέλευσης.