ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία | Προχωρούν έργα σε Τρόπαια, Βλαχέρνα, Λεβίδι και Τεγέα

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 14:13

Δύο νέες τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων ολοκληρώθηκαν σήμερα, με την υπογραφή τους από τον Περιφερειάρχη κ. Νίκα.

Πρόκειται για τα έργα: “Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων” προϋπολογισμού 185.000,00€ με δικαιούχο το Δήμο Γορτυνίας και “Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Βλαχέρνας” προϋπολογισμού 627.400,00€ με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Τρίπολης. Με τις αποφάσεις αυτές, οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των πράξεων.Επίσης, χθες εγκρίθηκε η Δημοπράτηση των έργων «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας», προϋπολογισμού 330.000,00€ και «Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου», προϋπολογισμού 170.000,00€ με δικαιούχο το Δήμο Τρίπολης.

Για την ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Μαντάς