ΤΑΠΤοΚ | Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Πρόσκλησης

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019 13:02

Η ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του μέρους του
Ε.Π «Πελοπόννησος» 2014-2020 το οποίο διαχειρίζεται, δίνει παράταση στην
παρακάτω πρόσκληση:
Πρόσκληση ΤΑΠΤοΚ 9: «Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής
Ασφάλειας» .
Νέα Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 26/07/2019
[Δείτε την πρόσκληση  link στο site
https://www.arkadia2020.gr/tropopoiisi-prosklisis-ypovolis-protaseon-me-titloveltiosi-prosvasimotitas-enischysi-odikis-asfaleias-ekdosi-2-0-kod-prosklisis-taptok9/

Προκείμενου για την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των
προσκλήσεων σχετικά με το περιεχόμενο των Προσκλήσεων, τις διαδικασίες υποβολής
των προτάσεων καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για την
ένταξη των προτάσεων στο Ε.Π «Πελοπόννησος» 2014-2020 οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ:
www.arkadia2020.grΕπίσης, η ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του μέρους του
Ε.Π «Πελοπόννησος» 2014-2020 το οποίο διαχειρίζεται, δίνει παράταση στην
παρακάτω πρόσκληση:
Πρόσκληση ΤΑΠΤοΚ 8: «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους
/μουσεία» .
Νέα Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 26/07/2019
[Δείτε την πρόσκληση  link στο site
https://www.arkadia2020.gr/tropopoiisi-prosklisis-ypovolis-protaseon-me-titloveltiosi-prosvasis-se-archaiologikoys-choroys-moyseia-ekdosi-2-0-kod-prosklisistaptok8/
Προκείμενου για την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των
προσκλήσεων σχετικά με το περιεχόμενο των Προσκλήσεων, τις διαδικασίες υποβολής
των προτάσεων καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για την
ένταξη των προτάσεων στο Ε.Π «Πελοπόννησος» 2014-2020 οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ:
www.arkadia2020.gr