Τεχνικό πρόγραμμα για το 2020 εγκρίνουν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2019 10:33
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του ΔΣ Νότιας Κυνουρίας

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (1/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (3η) Ιανουαρίου (2020) – ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, με θέμα της ημερήσιας διάταξης τo εξής: 

Θέμα 1ο:  Περί της ψήφισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σαλάκος