Τη Δευτέρα 11 Απριλίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρίπολης

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 13:48

Tην 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄  πραγματοποιείται για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, τακτική δια ζώσης δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Κοινοχρήστου χώρου – Πρασίνου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μπεντεβή Χρήστου, Μπεντεβή Αναστασίας κλπ επί τω οδών Χρονά, Ηφαίστου και Ανωνύμου στο Ο.Τ. 139γ εντός ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 205/2007 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως.
  2. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 6 και στην συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Ε. Παπανούτσου (έμπροσθεν στο Ο.Τ. 278).
  3. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην οδό 28ης Οκτωβρίου 37 στην Τρίπολη.
  4. Κανονισμός καθαρισμού ορθοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ως προληπτικό μέτρο πυροπροστασίας.
  5. Έγκριση κοπής δέντρων