Τη Δευτέρα 16/05 η νέα τακτική συνεδρίαση του Πε.Συ. Πελοποννήσου

Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 15:53

Με σχετική πρόκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Μαλτέζου, η 9η τακτική συνεδρίαση του Πε.Συ. Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 16:00 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης.

Αναλυτικά τα εντός ημερήσια διάταξης θέματα της συγκεκριμένης συνεδρίασης και οι εισηγητές τους, έχουν αναλυτικά ως εξής:Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
1. Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ:
2. Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
3. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής) | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς.
4. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027 (εξ αναβολής). | ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και Χρήστος Λαμπρόπουλος.
5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής) | ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και Χρήστος Λαμπρόπουλος.
6. Εισήγηση για την έγκριση της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022» | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.
7. Ορισμός εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

ΘΕΜΑTA MΕΣΣΗΝΙΑΣ
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KELEN ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Π.Ε.», στη θέση «ΚΑΣΚΟΥΤΗ ΓΡΑΝΑ – Αγροτεμάχιο υπ΄ αριθμ. 38», της Τ.Κ. Αντικαλάμου, της Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής) | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς.

ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
9. Εισήγηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: τροποποίηση – ανανέωση ΑΕΠΟ λόγω αύξησης της δυναμικότητας και νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο χοιροτροφικό συγκρότημα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ο.Ε. στη Δ.Ε. Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΕΤ: 190103520. | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης.
10. Εισήγηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.): «Τροποποίηση και ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 59193/2473/11-10-2013 Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Τολού, στη θέση «Λέσκα», της Δ.Κ. Τολού, Δ.Ε. Ασίνης, Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου». (ΠΕΤ:2103501421). | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαντζούνης.
11. Εισήγηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Ρίνιζα», της Τ.Κ. Διδύμων, Δ.Ε. Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έκτασης 44.485,36 τ.μ. του φορέα «ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΚΕ» (ΠΕΤ: 2108607827). | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης.

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων, στην ΔΕ Αγίων Θεοδώρων, του Δ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας. (εξ αναβολής) | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα.
13. Εισήγηση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας για το οικονομικό έτος 2022 | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γεώργιος Οικονόμου.

ΘΕΜΑTA ΛΑΚΩΝΙΑΣ
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Βρυσάκια – Κράνι» και «Λυκογκρεμός», συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων της ΔΕ Βοιών του Δ. Μονεμβασίας της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης.

ΘΕΜΑTA ΑΡΚΑΔΙΑΣ
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Βελτίωση – συντήρηση του επαρχιακού δρόμου Άστρους – Λεωνίδιο στους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Εμμανουήλ Σκαντζός.
16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Τροποποίηση και ανανέωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων της μονάδας «Livelia Α.Β.Ε.Ε.» λόγω της αύξησης της δυναμικότητας, προσθήκης νέων γραμμών παραγωγής και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Π.Ε. Αρκαδίας) | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.