Το δίκτυο “Βιώσιμη πόλη” δίπλα στη Μεγαλόπολη για τη μεταλιγνιτική εποχή

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2020 15:42

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Δήμο Μεγαλόπολης, με σκοπό την προώθηση του σχεδιασμού για τη Μεταλιγνιτική εποχή, υπέβαλε αίτημα για παροχή τεχνικής βοήθειας, προς την Ειδική Γραμματεία της Πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Περιφέρειες υπό μετάβαση, το οποίο και εγκρίθηκε.

Στα πλαίσια της εγκεκριμένης αυτής υποστήριξης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εμπειρογνωμόνων από τη DG Energy (Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) στην περιοχή, στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2020, κατά την οποία υπήρξε εκτεταμένη διαβούλευση και σημαντική ανταλλαγή απόψεων με Αρχές, πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς.Οι εμπειρογνώμονες μαζί με τα στελέχη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ επισκέφθηκαν και συνομίλησαν με εκπροσώπους της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και της ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Νίκα, ενώ υπήρξε συζήτηση με το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, με εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου και Επαγγελματικούς Φορείς της περιοχής, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, κ. Τρουπή, καθώς και με τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Λέπουρα,  με στόχο να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση και ενημέρωση και να καταγραφούν όλες οι  προτάσεις που υπάρχουν.

Σημαντικές ήταν επίσης και οι συναντήσεις στην Αθήνα την 20η Φεβρουαρίου, με ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ, αλλά και με στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Διευθυντή του γραφείου του Υφυπουργού, κ. Θωμά.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, έχει πραγματοποιήσει έναν αρχικό σχεδιασμό, με στόχο την απορρόφηση των αρνητικών κραδασμών για τους εργαζόμενους και τον τοπικό πληθυσμό και τη διαφοροποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε τομείς που προωθούν βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Ο εν λόγω σχεδιασμός είναι βασισμένος σε μία αρχική διαβούλευση με φορείς της περιοχής και θα αποτελέσει τη βάση για την οριστικοποίηση του τελικού σχεδιασμού, με την ενεργό συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης και την καθοδήγηση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την παρουσία για πρώτη φορά των εκπροσώπων της DG Energy στην περιοχή, που εγκαινίασε τη συνεργασία και το σημαντικό διάλογο που αναπτύχθηκε, καθώς και τις προτάσεις που κατατέθηκαν, ουσιαστικά εισήλθαμε σε μια νέα φάση περαιτέρω επεξεργασίας του συνολικού Σχεδίου για τη Μεταλιγνιτική περίοδο. Πρέπει να αναφερθεί ότι η αξία της όλης προσπάθειας ενισχύεται από το γεγονός ότι στηρίζεται και καταγράφεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει και τον τελικό λόγο στην κατανομή και το είδος των χρηματοδοτήσεων.