Το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών για Μ. Εβδομάδα και Πάσχα από τη Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 14:38

Η Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθίων για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, με βάση τα μέτρα προστασίας για την πανδημία του κορωνοϊού.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚατόπιν τῶν τελικῶν ἀποφάσεων ἀναφορικά μέ τά μέτρα προστασίας ἐκ τῆς πανδημίας πού ἐλήφθησαν ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, παραγγέλλομεν εἰς ὑμᾶς σχετικῶς μέ τήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τά ἑξῆς:

Οἱ ἑσπερινές Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἕως καί τήν Μεγάλη Τετάρτη θά ἀρχίζουν ἀπό ὥρας 6:30  μ.μ.

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου θά ἀρχίση ἀπό ὥρας 5:30 μ.μ.

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου θά ἀρχίση ἀπό ὥρας 6:00 μ.μ., ἡ δέ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου θά γίνη πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ὥρα 8:10 μ.μ. ἔναρξις τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος καί ὥρα 9:00  ἔναρξις τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία θά τελεσθῆ τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἀπό ὥρας 7:30 π.μ.

Μέ εὐχές καί εὐλογίες

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἡμῶν κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα θά τελέσει τίς Ἱερές ‘Ακολουθίες τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ἁκόλουθον πρόγραμμα:

25-4-2021  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Τριπόλεως.

25-4-2021  ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν  Παμμ. Ταξιαρχῶν Τριπόλεως.

26-4-2021  ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Τριπόλεως.

27-4-2021  ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολ. τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν

28-4-2021  ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς   Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἡλιού  Τριπόλεως.

29-4-2021  ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

30-4-2021  ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

α-Ἀκολουθία τῶν Μ. ΩΡΩΝ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 8:30 π.μ.  

β-  Ἀκολουθία Ἐπιταφίου  Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Γηροκομείου Τριπόλεως , 4:30 μ.μ  και Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως, 6:00 μ.μ.

1 -5-2021 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως

1-5-2021    ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως  εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 8:15 μμ.

2-5-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

α-Ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία εἰς  Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως ὥρα 7:30 π.μ. π.μ.

β- Ἀκολουθία τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 6μ.μ.

3-5-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ροεινού.

3-5-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως.

4-5-2021 ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Μάρκου Πελάγους.

6-5-2021 ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἑσπερινός εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ζωοδ. Πηγῆς Κάρτσοβας Τριπόλεως

7-5-2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς ‘Ιερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἄστρους Κυνουρίας.

Ὁ δε Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ θα προστῆ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ὡς ἀκολούθως:

24-4-2021 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Λαζάρου Μάκρης.

25-4-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Λεωνιδίου.

25-4-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν  Ἀγίας Αἰκατερίνης Λεωνιδίου.

26-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

27-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ Ἀκολ. τοῦ Νυμφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Ριζών.

28-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σταδίου.

29-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Τριπόλεως.

30-4-2021 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

α-Ἀκολουθία τῶν Μ. ΩΡΩΝ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Τριπόλεως.

β-Ἀκολουθία Ἐπιταφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως Τριπόλεως.

1-5-2021 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως.

1-5-2021 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως  εἰς Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Τριπόλεως, ὥρα 8:15 μμ.

2-5-2021 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

α-Ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία εἰς  Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Τριπόλεως ὥρα 7:30 π.μ.

β- Ἀκολουθία τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὥρα 6μ.μ.

3-5-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Παρθενίου.

4-5-2021 ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως.