Τρίπολη| Άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας για οικοδομικές εργασίες

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 13:05

Ο Δήμος Τρίπολης με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κου Αλ. Κανελλόπουλου, παραχωρεί την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου με διακοπή κυκλοφορίας για οικοδομικές εργασίες.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Βαγγέλη Καλαμαρά, άδεια χρήσης δρόμου,με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Τρικόρφων, από τη συμβολή της με την οδό Ηπείρου έως τη συμβολή της με την οδό Δεκάζου, την Πέμπτη  22-10-2020 και κατά τις ώρες 08.30 έως 12.00, προκειμένου να σταθμεύσει το γερανοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΒ 2630, για την πραγματοποίηση ανύψωσης και τοποθέτησης δομικών υλικών.

Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ