Τρίπολη | Εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό 28ης Οκτωβρίου

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 14:34

Ο Δήμος Τρίπολης χορηγεί άδεια χρήσης δρόμου στο ΔΕΔΔΗΕ, στην οδό 28ης Οκτωβρίου από τη συμβολή της με την οδό Σπετσεροπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Δημητρακοπούλου ( εκ περιτροπής και κατά τις ανάγκες των εργασιών), από την Παρασκευή  26-02-2021 έως το Σάββατο 27-02-2021 μεταξύ των ωρών 07:30 έως 15:00, προκειμένου ο ανάδοχος εργολάβος της υπηρεσίας, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, να προβεί σε κατασκευή χάνδακα οδών.

Η οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα θα  βαρύνει τον αιτούντα.Η οδοσήμανση και τα μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του ενδιαφερόμενου καθώς και η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.