Τρίπολη | Προσωρινή θέση στάθμευσης για κινητή ιατρική μονάδα

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 15:50

Με απόφαση του Δ.Τρίπολης, που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Α.Κανελλόπουλος, χορηγείται η παρακάτω άδεια χρήσης θέσης στάθμευσης στην οδό Τάσου Σεχιώτη:

Χορηγούμε στον ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ, άδεια χρήσης μιας θέσης στάθμευσης στην οδό Τάσου Σεχιώτη(έναντι της επιχείρησης Κακκιστώ), από την Δευτέρα 11-11-2019 έως και την Παρασκευή 15-11-2019 και από ώρα 12.00 έως 21.00, προκειμένου να σταθμεύσει κινητή μονάδα Ιατρικής/Ακουολογικής και Οδοντιατρικής εξέτασης των προσφυγοπαίδων , στο πλαίσιο του έργου” Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη”.Η κίνηση της μονάδας κατά την ώρα προσέλευσης και κατά την ώρα αποχώρησης θα γίνεται στην οδό Τάσου Σεχιώτη, με είσοδο και έξοδο από την οδό Αγ.Κων/νου.

Η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός του χώρου αποτελεί ευθύνη του αιτούντα και η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ