“Τρίπολη – Πρωτεύουσα του Μοριά” | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Σώστη – Τ.Κ. Σταδίου – Τεγέας”

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 12:16

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της παράταξης “Τρίπολη – Πρωτεύουσα του Μοριά”…

“Αλλάξαμε την καθημερινότητα των δημοτών μας με μια σειρά έργων που υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται όπως αυτό στον Άγιο Σώστη, Δημοτική Ενότητας Τεγέας, του Δήμου Τρίπολης.Τα χρήματα που εξασφαλίσθηκαν από τον πρώην Δήμαρχο Τρίπολης Δημήτρη Παυλή στις αρχές του 2019, με φορέα χρηματοδότησης του έργου το Υπουργείο Εσωτερικών – πρόγραμμα “ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ”. Σε πολύ λίγο θα υλοποιηθεί και αυτό αφού βγήκε ο ανάδοχος του έργου που προβλέπει την αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης (αμιαντοσωλήνες) με νέους αγωγούς. Το συνολικό μήκος του δικτύου θα είναι περίπου 3.500 m και θα κατασκευαστεί από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς για μεταφορά πόσιμου νερού”