Βιομηχανία «τίτλων» στην Παλιόχουνη;

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 13:53

Κι άλλοι ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν ότι δεν έχουν μεταβιβάσει!!

Ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στη χωροθετημένη στην Παλιόχουνη Αρκαδίας περιοχή για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», του οποίου φημολογείται η άμεση υπογραφή της σχετικής σύμβασης, δηλώνουν καταρχάς εν όψει της πιο πάνω φημολογίας ότι δεν έχουν προχωρήσει σε μεταβιβάσεις των ακινήτων τους στην ανάδοχο του έργου εταιρεία ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετιζόμενη με αυτό εταιρεία και διατηρούν την αδιατάρακτη κυριότητα, νομή και κατοχή τους σε αυτά.Μάλιστα όπως προκύπτει από την εξώδικη διαμαρτυρία με χρονολογία 26-10-2014, πρόσκληση και δήλωσή τους, ιδιοκτήτες ακινήτων στην πιο πάνω χωροθετημένη περιοχή έχουν γνωστοποιήσει από τότε την πρόθεσή τους να μη τα μεταβιβάσουν για την πραγματοποίηση του πιο πάνω έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ.λ.π. που έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτής βαρυνόμενοι έτσι με τις έννομες συνέπειες μεταγενέστερων πράξεων ή παραλείψεών τους!

Με το δεδομένο αυτό και ενόψει των προαπαιτουμένων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης –κυριότητας, νομής και κατοχής της χωροθετημένης περιοχής από τον Ιδιώτη συμπράττοντα στη ΣΔΙΤ φορέα- ιδιοκτήτες ακινήτων της χωροθετημένης περιοχής από τους προαναφερόμενους ανέθεσαν στο γραφείο μας την έρευνα για την ύπαρξη τυχόν κατασκευασμένων «τίτλων» που περιλαμβάνουν εν αγνοία τους τα ακίνητά τους και τις νόμιμες στην περίπτωση αυτή ενόψει και της πιο πάνω προηγηθείσας γνωστοποιήσεως κατά παντός εμπλεκόμενου ενέργειές μας, προς διασφάλιση των συμφερόντων τους που συμπίπτουν άλλωστε στην περίπτωση αυτή με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Συμφέρον λόγω της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.

Τάκης Γατσόπουλος

Τα κείμενα που φιλοξενούνται στην ενότητα ΑΠΟΨΕΙΣ του παρόντος ιστοχώρου, δημοσιεύονται αυτούσια και εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης ή της ΔΕΠΕ Τρίπολης.