Ξεκίνησαν εγγραφές στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ Τρίπολης

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 14:18

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ Τρίπολης με 4 ειδικότητες:

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα 3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών Η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που  αντιστοιχεί σε 21,78 € την ημέρα.
5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές 6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις 7. Αναβολή Στράτευσης.Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί  στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.
Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός  απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και
α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 έως 2004.

Οι ειδικότητες στην ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ για το  σχολικό έτος 2020-2021 είναι οι εξής:

• Αισθητικής Τέχνης
• Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής
• Μαγειρικής Τέχνης
• Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload το σχετικό αρχείο) στην εφαρμογή ακολουθώντας  τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 10/07/2020 (ώρα: 17:00) έως και 13/9/2020 (ώρα 23:59).
Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων  επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,  τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος  Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση για μία ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και μπορεί να επιλέξει έως δύο ειδικότητες.

Πληροφορίες για την ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Τρίπολης  2710243714, 2710234608 Ταχ.Διεύθυνση Τέρμα Καραϊσκάκη