Βοήθημα από το κληροδότημα Παμπούκη…

Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2011 07:25

ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΜΠΟΥΚΗ

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Τρίπολης Ιωάννης Σμυρνιώτης, σε εκπλήρωση των σκοπών του κληροδοτήματος ΘΩΜΑ ΠΑΜΠΟΥΚΗ καλεί τις κυρίες τις κυρίες που κατάγονται από την Τρίπολη (γεννημένες στην Τρίπολη και είναι εγγεγραμμένες στα δημοτολόγια Δήμου Τρίπολης) και παράλληλα είναι κόρες αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, και ελλείψει αυτών, οι ορφανές, και παντρεύτηκαν κατά το έτος 2010, προκειμένου να λάβουν το προβλεπόμενο εφάπαξ βοήθημα, να υποβάλουν από 17-10-2011 μέχρι 25-11-2011 στο Δήμο Τρίπολης (νέο κτίριο, Πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς & Αποστολοπούλου, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, αρμόδιος κ. Στέφανος Γκουτζιούλης, τηλ. 2713 – 600411), αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό και ληξιαρχική πράξη γέννησεως,
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου,
  3. Βεβαίωση ότι είναι κόρη αναπήρου ή θύματος πολέμου και
  4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, (οι ορφανές).

Διευκρινίζεται οτι α) το ως άνω βοήθημα θα χορηγηθεί σε τρεις (3) κατά ανώτατο όριο δικαιούχες και β) σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ

Δήμαρχος Τρίπολης