Χειροτονία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στις Ρίζες Τεγέας

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 14:11

Σας γνωρίζομεν, ὅτι τὴν αὔριο 18η Ἰανουαρίου 2020 ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θὰ λειτουργήση, εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Ριζῶν Τεγέας, ὅπου κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ χειροτονήση εἰς Διάκονον τὸν κ. Ἄρην Γκόρον τέκνο τοῦ Ἐφημερίου τῶν Ριζῶν π. Κωνσταντίνου Γκόρου, ἔγγαμον καὶ ἀπόφοιτόν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν.

Καλοῦνται οἱ συγχωριανοὶ καὶ οἱ φιλακόλουθοι χριστιανοί, ὅπως συμμετάσχουν εἰς τὴν Ἀναίμακτον Ἱερουργίαν καὶ συμπροσευχηθοῦν κατά τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Θ. Εὐχαριστίας καί τῆς Ἱερωσύνης διὰ τὴν κατὰ Θεὸν προκοπὴν τοῦ χειροτονηθησομένου ἀδελφοῦ μας.Ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου