Χωρίς ρεύμα την Παρασκευή 27/9 Σιμιάδες και Αχλαδόκαμπος

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 12:19

Την Παρασκευή 27/09/2019 λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης, ως εξής:

8:00 π.μ. – 15:00 Δ.Δ. ΣΙΜΙΑΔΩΝ9:00 π.μ. – 11:30 π.μ. Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 242359

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ