Εκταμίευση 386.611,14 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 09:38
ΦΩΤΟ: ALEX*F IMAGES.

Εντολή εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 386.611,14 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης, Παναγιώτης Νίκας.

Η δαπάνη αυτή προορίζεται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.