Τρίτη 4 Αυγούστου η συνεδρίαση της διαπαραταξιακής επιτροπής Τουρισμού

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 09:33

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου, στην Τρίπολη, η γνωμοδοτικού χαρακτήρα διαπαραταξιακή επιτροπή Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το θέμα που θα απασχολήσει την επιτροπή, η οποία συνέρχεται στη 1.30 το μεσημέρι, στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας, είναι η ανάπτυξη και οι προοπτικές για τον Τουρισμό Υγείας και τον Ιατρικό Τουρισμό στην Περιφέρεια.Στην ίδια συνεδρίαση, εξ άλλου, θα παρουσιαστούν και οι ενέργειες που έχουν γίνει για την βελτίωση του τουριστικού διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και για την προβολή της μέσω του διαδικτύου.