Ενημέρωση Δήμου Γορτυνίας για την αντιπυρική περίοδο 2022

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 16:10
ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Γορτυνίας με την οποία ενημερώνει τους πολίτες για την φετινή αντιπυρική περίοδο, τα μέτρα της οποίας βρίσκονται σε ισχύ ήδη από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου 2022. Αναλυτικά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αναφέρει:

«Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη και το άρθρο 94 παρ.1 περίπτ. 26 Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει την αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και θα επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους.Απαγορεύονται:

○ Το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών.
○ Κάθε χρήση φωτιάς, φλόγας ή σπίθας στην ύπαιθρο.
○ Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
○ Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή άλλων πυρακτωμένων υλών.
○ Η ανεξέλεγκτη εναπόθεση εύφλεκτων υλών ή απορριμμάτων.
○ Το κάπνισμα μελισσών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν:

  1. με τον Δήμο Γορτυνίας στο τηλέφωνο 2795360300, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00,
  2. με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κ. Δημήτριο Καζά, στο τηλέφωνο 6936947007,
  3. καθώς και με το τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Γορτυνίας στο τηλέφωνο 2975360503, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

– Πυροσβεστική: 199
– Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας: 2795031205.
– Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων: 2797022210.
– Πυροσβεστικό κλιμάκιο Βυτίνας: 2795022100.
– Πυροσβεστικό κλιμάκιο Τροπαίων: 2797024600.
– Στάθης Κούλης, Δήμαρχος: 6977615011.
– Δημήτριος Καζάς, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας και αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας: 6936947007.
– Σταύρος Δημάκος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας: 6944700037.
– Χρήστος Κατής, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ηραίας: 6988920550.
– Ηλίας Ρέππας, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κλείτορος: 6946716173.
– Βασίλειος Παπαγιάννης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κοντοβάζαινας: 6936060604.
– Παναγιώτα Μπέτσα, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδίων: 6982712319.
– Νεκτάριος Μπαρούτσας, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τρικολώνων: 6977029314.
– Κωνσταντίνος Σταθάς, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Τροπαίων: 6980116199.