Ενημερωτική δράση για τα λοιμώδη νοσήματα από την 1η ΤΟΜΥ Τρίπολης στο ΚΑΠΗ

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 14:34

Η 1η Τοπική Μονάδα Υγείας Τρίπολης στα πλαίσια δράσεων αγωγής και πρόληψης της υγείας πραγματοποίησε στις 14/10/2019 στο χώρο του ΚΑΠΗ Τρίπολης ενημέρωση με θέμα:”Εποχική γρίπη, πνευμονιοκοκκική πνευμονία και έρπης ζωστήρας.”

Το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί με τη πάροδο της ηλικίας, αλλά και οι άνθρωποι εμφανίζουν χρόνιες ασθένειες που τους θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο για λοιμώδη νοσήματα. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση ατόμων τρίτης ηλικίας σχετικά με τον ιο της γρίπης, την πνευμονοκοκκική πνευμονία και τον έρπη ζωστήρα και η επισήμανση της σημασίας του εμβολιασμού έναντι αυτών των νοσημάτων.Η 1η ΤΟΜΥ Τρίπολης ευχαριστεί για τη θετική ανταπόκριση και τη φιλοξενία στο χώρο του ΚΑΠΗ τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ Τρίπολης και τη γενική διευθύντρια καθώς και το προσωπικό του ΚΑΠΗ για την άψογη συνεργασία.