Αιτήσεις για μία θέση εργασίας στο Δήμο Τρίπολης

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:39

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρίπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020», στο Δήμο Τρίπολης.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα ακόλουθα αρχεία:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΟΧ 1-2021