κ. Ιερεμίας σε μαθητές: Είμαστε κοντά σας στον αγώνα που δίνετε

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016 08:10

Πρός τούς διαγωνιζομένους μαθητές καί μαθήτριες τῶν σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Ἀγαπητά μας Παιδιά τῶν δύο Ἐπαρχιῶν μας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ὅσα ἔχετε τήν ἀγωνία γιά τίς ἐξετάσεις σας, ὡς Ἐπίσκοπός σας, σᾶς εὔχομαι ὁλόκαρδα νά ἔχετε ἠρεμία ψυχῆς καί ὄρεξη γιά διάβασμα καί σᾶς ὑπόσχομαι μέ αὐτά τά δύο ὅτι θά ἔχετε καλή καί πολύ καλή τήν ἐπιτυχία σας. Ὡς τοπική Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἀνήκετε, εἴμαστε πολύ κοντά στήν ἀγωνία σας. Ἀφῆστε σέ μᾶς τήν ἀγωνία, ἀλλά σεῖς νά ἔχετε τόν ἀγώνα μέ τό διάβασμά σας στά διαγωνιζόμενα μαθήματα. Τό ἐνδιαφέρον μας γιά σᾶς, ὦ παιδιά, θά τό ἐκφράζουμε καθημερινά, κατά τήν περίοδο τῶν ἐξετά- σεών σας, μέ παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Παναγία μας, γιά νά σᾶς εἶναι βοηθός. Ἀλλά τήν βοήθεια τῆς Παναγίας μήν τήν νομίζετε ὅτι θά εἶναι «μαγική». Ἡ βοήθεια τῆς Παναγίας θά παρακαλοῦμε νά εἶναι στό νά σᾶς δίνει τήν ὄρεξη καί τήν ἐπιθυμία γιά διάβασμα καί τήν καθαρότητα τοῦ νοός σας, γιά νά νοεῖτε καλύτερα τά μελετώμενα μαθήματά σας.
Ὅταν νιώθετε κουρασμένοι ψυχικά καί κάπως ἀνήμποροι, κάνετε ἕνα διάλειμμα,
μικρότερο ἤ μεγαλύτερο, μέχρι νά συνέλθετε, γιατί, ὅταν διαβάζουμε, μέ πίεση τοῦ
μυαλοῦ καί μέ ἐναγώνιο τόν ψυχικό μας κόσμο, κάνουμε ζημιά στίς διανοητικές μας
δυνάμεις καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἀποτυχία καί ὄχι ἡ ἐπιτυχία.
Σᾶς εὔχομαι, ἀγαπητά παιδιά, νά ἔχετε καλή καί λαμπρή ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις
σας, γιά τό δικό σας καλό καί τήν δική σας χαρά πρῶτα, γιά τήν χαρά τῶν καλῶν σας
γονέων καί τῶν καλῶν σας καθηγητῶν ἔπειτα, πού κουράζονται καί οἱ δύο αὐτοί γιά
σᾶς, καί τήν χαρά ὅλων μας, πού σᾶς ἀγαπᾶμε εἰλικρινά.Καλή σας ἐπιτυχία
Ἡ Παναγία μαζί σας
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας