Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 19:10

Με τη μορφή του κατεπείγοντος θα συνεδριάσει στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί ο Προϋπολογισμός του 2020.

Δείτε την πρόσκλησηΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 09/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα κατεπείγουσας σημασίας για το λόγο ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 και η ψήφισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να γίνει εντός του έτους 2019.

Α/Α Π.Ε Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ

ΕΔΡΑ 332089/1742 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. Έτους 2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Δείτε και την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ