Κληροδότημα Λέτρου: Χορήγηση βραβείων για τα σχολικά έτη 2010-2011 και έως 2015-2016

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 23:16

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Τρίπολης, Δημήτριος Παυλής, σε εκπλήρωση των σκοπών του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λέτρου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος, με την οποία αποφασίσθηκε η χορήγηση βραβείου ποσού 100,00€ σε κάθε δικαιούχο, από αυτούς που αποφοίτησαν τα σχολικά έτη 2010-2011 και έως 2015-2016.

ΚΑΛΕΙα) μαθητές και φοιτητές που αποφοίτησαν από Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές, με βαθμό «άριστα» ή «λίαν καλώς» και

β) μαθητές που εισάγονται σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με βαθμό «άριστα» ή «λίαν καλώς»

και οι οποίοι είναι τέκνα γονέων που κατοικούν μονίμως στην Τ.Κ. Καλτεζών ή στον συνοικισμό «Κουβέλια», προκειμένου να λάβουν το προβλεπόμενο βραβείο,

να υποβάλουν μέχρι 31-1-2017, αίτηση.

Εφόσον δε, οι γονείς ή ο γονέας των ανωτέρω μαθητών, δεν κατοικούν στις Καλτεζές ή στον συνοικισμό «Κουβέλια», τα βραβεία θα απονέμονται σε μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς ή έστω ο ένας από αυτούς, κατάγονται από την Τ.Κ. Καλτεζών ή τον συνοικισμό «Κουβέλια» και κατοικούν εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά σειρά προτεραιότητας, που καθορίζεται από τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας των ή του γονέα από τον ως άνω τόπο καταγωγής τους.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ