Μία γυναίκα στο “τιμόνι” της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Β.Κυνουρίας

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019 15:09

Με την υπ’ αριθμ. 285/2019 Απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε και ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναγνωστάκου – Χατζηγιάννη Χριστίνα του Χαραλάμπους, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από σήμερα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Συνημμένα η σχετική απόφασηΣυνημμένα αρχεία: