Παπαηλιού: Η τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για το Νομοσχέδιο περί «Μαύρου Χρήματος»

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020 19:32

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες…» (6.10.2020), ο Βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Παπαηλιού μεταξύ των άλλων, είπε τα εξής:

«Ο χρηματοοικονομικός χώρος περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους που συμπλέκονται μεταξύ τους και εν τέλει, υπό προϋποθέσεις, παράγουν σχέσεις διαπλοκής και διαφθοράς.Το νομοσχέδιο, με το οποίο ενσωματώνεται η κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εισάγονται τροποποιήσεις στο Ν. 4557/2018, ο οποίος αποτελεί το βασικό εθνικό νομοθέτημα για το σκοπό αυτό, αποσκοπεί  την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας. Έτσι φαίνεται πως ενισχύονται οι ισχύουσες διατάξεις και αυστηροποιείται το υπάρχον πλαίσιο.

Δεν είναι η μοναδική προσπάθεια διεθνώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πάντως δεν πρέπει να τρέφονται αυταπάτες ως προς την πληρότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών, αφού το ίδιο το οικονομικό σύστημα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όπως και οι κυβερνήσεις αντίστοιχου προσανατολισμού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, ότι οι προσπάθειες δεν πρέπει να συνεχιστούν και να υποστηριχθούν πολιτικά και κοινωνικά.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιοποιηθεί εκθέσεις ερευνών από οργανισμούς και άλλους ερευνητές για το «ξέπλυμα» χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες-πρακτικές, όπως επίσης και για τους  φορείς αυτών. 

Από αυτές τις έρευνες προκύπτει, ότι  τεράστια ποσά που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, ύψους τρισεκατομμυρίων, ρέουν προς το τραπεζικό σύστημα.

Οι τράπεζες ερευνούν ελάχιστα ή δεν ερευνούν, όταν «προσκρούουν» σε ισχυρά συμφέροντα και καθυστερούν χαρακτηριστικά. Ένα καλύτερο νομικό πλαίσιο, μπορεί να αποτρέψει, να εγκλωβίσει, τους παραβατικούς τραπεζίτες και άλλους παράγοντες, που διευκολύνουν ανάλογες πρακτικές.

Η ενσωμάτωση της υπό κρίση οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις της κυβέρνησης της ΝΔ και πρακτικές των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Ενδεικτικά:

Τα τραπεζικά δάνεια («δανεικά και αγύριστα»  προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον «Κήρυκα Χανίων» και τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ακόμη αναζητούνται.

Η ρύθμιση για την απαλλαγή τραπεζικών στελεχών από την αυτεπάγγελτη δίωξη και την απαίτηση έγκλησης από μέρους των τραπεζών.

Η ρύθμιση,  ότι η δέσμευση προϊόντων οικονομικών εγκλημάτων (λογαριασμών, κινητών, ακινήτων κτλ) την οποία διατάσσει η ελληνική αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης, εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (απάτη, «ξέπλυμα χρήματος»), δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους 18 μήνες, που σημαίνει ότι, αν εντός του 18μήνου, οι εμπλεκόμενοι δεν οδηγηθούν σε δίκη, θα επανακτήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους. Από αυτή τη ρύθμιση προφανώς οφελούνται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, 

Η άρνηση της ΝΔ να προωθήσει την ονομαστικοποίηση των μετοχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για προφανείς λόγους

Η νομική διασφάλιση και προστασία των καταγγελλόντων, ανεξάρτητα από την επιβεβαίωση ή όχι των καταγγελιών τους αμβλύνεται-υποχωρεί, αφού με το άρθρο 28 απαλείφεται η ρύθμιση του Ν. 4557/2018  που όριζε ανώνυμους διαύλους που πρέπει να υπάρχουν, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να καταγγέλλουν υποψίες και εσωτερικές παραβάσεις.  

Τέλος, είναι απαράδεκτη η δημιουργία «επιτροπής δικηγόρων», η οποία θα είναι αρμόδια να συλλέγει αναφορές δικηγόρων για ύποπτες ή ασυνήθιστες δραστηριότητες και συναλλαγές. Ο ρόλος και η αρμοδιότητα των δικηγόρων δεν τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα, καθήκοντα «καταδότη», που έρχονται σε αντίθεση ακόμα και με το καθήκον επαγγελματικής εχεμύθειας, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, αφού εκ της θέσεώς τους υπερασπίζονται ατομικά και συλλογικά δικαιώματα και ελευθερίες.

Ως προς την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για τα αναδρομικά (των κυρίων συντάξεων, ό χ ι των επικουρικών, των δώρων και της άδειας), βάσει δικαστικών αποφάσεων, αυτή ανταποκρίνεται στη ρήση «ώδινεν όρος και έτεκε μυν».

«Πάνε περίπατο» οι μεγαλόστομες εξαγγελίες της ΝΔ για επιστροφή του συνόλου των μειώσεων σε όλους τους συνταξιούχους, οι οποίες μειώσεις επεβλήθησαν με νόμους της ΝΔ.

Μάλιστα, με την τροπολογία «αποσβέννυνται» οι αξιώσεις για τα οφειλόμενα λοιπά ποσά που δεν επιστρέφονται. Μία ρύθμιση κατάφωρα αντισυνταγματική, αφού καταργεί αξιώσεις και ακυρώνει την προσφυγή πολιτών στη δικαιοσύνη.

Είναι εμφανές, ότι, με αυτή τη ρύθμιση, η ρήση «ώδινεν όρος και έτεκεν μυν» μετατρέπεται σε «ώδινεν όρος και έτεκεν αντισυνταγματικό τέρας».».