Πνίγουν τα χρέη τον ΦΟΔΣΑ Πελ/σου – Κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016 18:43

Επιστολή εργαζομένων

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου κρούουν οι εργαζόμενοι σε αυτόν, με επιστολή τους προς τη διοίκηση.Στο γράμμα τους οι εργαζόμενοι, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι «στις 29/6/2016 κοινοποιήθηκε στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου κατασχετήριο εις χείρας τρίτων, για πόσο 411.430,44 ευρώ, που ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου κληρονόμησε ως οφειλή για εκτέλεση εργασιών αποκομιδής ανακύκλωσης από τον συγχωνευθέντα ΦΟΔΣΑ Λακωνίας.

Με δεδομένο ότι στα ταμεία του ΦΟΔΣΑ βρίσκονται λιγότερα από 190.000 ευρώ και επίσης δεδομένο πως ο ΦΟΔΣΑ οφείλει στο Δημόσιο καταλογισθέντα πρόστιμα για κακώς λειτουργούντες ΧΥΤΑ / δεματοποιητές, που επίσης κληρονόμησε ύψους άνω των 235.000 ευρώ, καθώς και το σύνολο των δαπανών – εκτός μισθοδοσίας – για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου από το έτος 2015, η κατάσχεση αυτή οδηγεί σε πλήρη οικονομική κατάρρευση του ΦΟΔΣΑ, καθώς με μπλοκαρισμένους λογαριασμούς δεν θα μπορεί να πληρώσει ούτε στοιχειώδεις δαπάνες.

Την ίδια στιγμή οι οφειλόμενες εισφορές των Δήμων προς τον ΦΟΔΣΑ μόνο για τα έτη 2014 – 2015 ξεπερνούν τις 630.000 ευρώ, ενώ οι οφειλόμενες εισφορές των Δήμων της Λακωνίας προς τον καταργηθέντα Σύνδεσμο της Λακωνίας για τα έτη προ του 2014, είναι άνω των 600.000 ευρώ».

Οι υπάλληλοι σημειώνουν ότι πέραν των οικονομικών, ο ΦΟΔΣΑ αντιμετωπίζει και μεγάλες οργανωτικές δυσκολίες, προσθέτοντας ότι έχουν διατελέσει στο παρελθόν αρκετούς μήνες απλήρωτοι, κατάσταση που με την κατάσχεση που επιβλήθηκε, αναμένεται να επαναληφθεί άμεσα. Επίσης, έχουν επιλέξει να μη λάβουν πολλές φορές τις νόμιμες άδειές τους για να εξασφαλίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ.

Στην κατεύθυνση επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων, θα μπορούσαν να συμβάλουν τα εξής, όπως προτείνουν οι εργαζόμενοι:

• Η στελέχωση του φορέα με δύο έως τρία άτομα προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων, ώστε να δημιουργηθεί μία οικονομική ταμειακή υπηρεσία 2 ατόμων και να απελευθερωθούν από τα σχετικά καθήκοντα ήδη εργαζόμενοι, που θα απασχολούνται με το διοικητικό και τεχνικό τμήμα εφεξής

• Η λήψη σχετικών αποφάσεων από το ΔΣ ή την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΔΣΑ ώστε η καταβολή των εισφορών να γίνεται στις προβλεπόμενες προθεσμίες

• Η εκπόνηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και η πλήρωση αυτού, μετά και από το ξεκαθάρισμα του ρόλου που θα κληθεί να αναλάβει ο ΦΟΔΣΑ και των εγκαταστάσεων που θα διαχειριστεί με το νέο ΠΕΣΔΑ.