Προσκλήσεις για την συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα από Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 17:32

Με σειρά ανακοινώσεων που αφορά πληροφορίες και προσκλήσεις ενδιαφερόμενων για συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα.

Αναλυτικά οι σχετικές προσκλήσεις – δημοσιεύσεις έχουν αναλυτικά ως εξής:Τροποποίηση 2ου Δελτίου Τύπου Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20

Τροποποίηση 2ου Δελτίου Τύπου Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4

Τροποποίηση 2ου Δελτίου Τύπου Μέτρο 3.1.22

Τροποποίηση 2ου Δελτίου Τύπου Μέτρο 3.4.4