Σε επόμενη συνεδρίαση η συζήτηση για την αναστολή του παιδικού σταθμού Αλέας

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 20:32

Στην αρχή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ο Δήμαρχος κ. Κώστας Τζιούμης είπε ότι για το θέμα του παιδικού σταθμού της Αλέας «υπάρχουν κάποιες εξελίξεις για να αποφύγουμε την αναστολή, αυτός είναι ο λόγος που δεν συζητείται σήμερα στο συμβούλιο.
Γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί τρόπος ομαλής λειτουργίας και δεν θα ληφθεί καμία απόφαση αν δεν συζητηθεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο».

Ο Πρόεδρος της Αλέας κ. Δημητρακόπουλος ρώτησε ποιες είναι εξελίξεις και ο Δήμαρχος απάντησε ότι αφορά τη στελέχωση του σταθμού για να λειτουργήσει ομαλά.Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Ηλίας Κούρος είπε ότι «υπάρχουν κάποιοι νόμοι και η διευθύντρια είχε υποχρέωση να φέρει το θέμα στο συμβούλιο. Το προσωπικό που είναι σήμερα είναι με οχτάμηνο και είναι μόνο μια εκπαιδευτικός για όλο το σταθμό, κανονικά πρέπει να έχει 2 ΤΕ, έναν βρεφοκόμο, έναν μάγειρα και μια καθαρίστρια. Είπαμε να το επανεξετάσαμε, μια αναστολή έγινε. Εκτός από δύο τοπικούς, δεν ήρθατε καν να ενημερωθείτε οι άλλοι Πρόεδροι. Δικαιολογημένα φωνάζατε, αλλά δεν ήρθατε να ενημερωθείτε.»

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε εκεί.