Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 16:19
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (4/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (28η) Φεβρουαρίου (2020) – ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, με θέματα  της ημερήσιας διάταξης τα εξής:.

Θέμα 1ο: Περί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οικισμούς του Δήμου μας για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις και για την «Καθαρά Δευτέρα». (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

Θέμα 2ο: Επί αιτήσεως «Μοτοπαρέας Λεωνιδίου» για προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στο πλαίσιο εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 3ο: Περί του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών προς συμπλήρωση των προσλήψεων της προκήρυξης 3Κ του ΑΣΕΠ.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 5ο: Περί της αριθμ. πρωτ. 1021/3.2.2020 αίτησης του κου Λούζη Κωνσταντίνου. (Εισηγητής: Καρδάσης Δημήτριος)

Θέμα 6ο: Περί επικύρωσης πράξης Προέδρου Κοινότητας Πηγαδίου για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας δημοτικών ακινήτων. (Εισηγητής: Καρδάσης Δημήτριος)

Θέμα 7ο: Επί αιτήσεως Α.Σ. Απόλλων Τυρού για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 8ο: Επί αιτήσεως Συλλόγου Πεζοπόρων Τυρού «Τσάκωνες Περιπατητές» για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 9ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών για τη χρήση “οριακής προθεσμίας” του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις δρόμων της Δ.Ε. Λεωνιδίου». (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 10ο: Περί του ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 11ο: Επί αιτήσεως Ορφανού Δημοσθένη του Ιωάννη για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

.

 Βασίλειος Σαλάκος