Τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τρίπολης

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 20:25

Δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα συνεδριάσει την Τρίτη 19/1/2021 στις 11.00 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης. Αναλυτικά βάσει της σχετικής πρόσκλησης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο κ. Αντώνιο Τσαγκαρέλη, τα θέματα για τα οποία καλούνται τα μέλη να λάβουν αποφάσεις έχουν ως εξής:

1. Περί εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».2. Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ»

3. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 35730/16-12-2020 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Δουκουμόπουλου Δημητρίου.

4. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης προσφορών έτους 2021 για προμήθειες μικρότερης ή ίσης αξίας των €20.000,00.

5. Αποδοχή δωρεάς προτομής του Ήρωα της Επανάστασης Νικηταρά στην Τ.Κ. Τρίπολης και ορισμός μέλους Επιτροπής κρίσεως καλλιτεχνικού έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. Περί έγκρισης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου Τρίπολης.

7. Περί έγκρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έξοδα Εθνικού Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου, για τα ακίνητα του Δήμου Τρίπολης.

8. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ.: οφειλέτη 22445).

10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ.: οφειλέτη 6767).

11. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ.: οφειλέτη 6767).

12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ.: οφειλέτη 6767).

13. Τροποποίηση Πρακτικού Διαγωνισμού.

14. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων
(Αρ. πρωτ: 24840/10-9-2020).

15. Περί εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β’.) κατά την μετά από αναβολή δικάσιμο της 16-2-2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ800/12-5-2020, Αρ. Πιν. 12, Αρ. Καταχ. ΠΡ144/19-6-2013) προσφυγής της «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (πρώην Εμπορική Τράπεζα) κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α863/2017 προδικαστική).

17. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β’. Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 16-2-2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ1461/19-10-2018, αρ. πιν. 6, αρ. καταχ. ΠΡ28/3-2-2016) προσφυγής του Δήμου Τρίπολης κατά της αρ. πρωτ. 108456/40777/5-11-2015 επιβολής Διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. (Μετά την Α447/2020 προδικαστική).

Τη σχετική πρόκληση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προσεχή συνεδρίαση μπορεί να διαβάσει αναλυτικά κάποιος ΕΔΩ.