Την πρόσληψη γιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του δήμου, ανακοίνωσε ο Δήμος Τρίπολης

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 15:16

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του δήμου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου “Έλεγχος των κατ’ οίκων ασθενούντων υπαλλήλων του δήμου, συνολικής διαρκείας έως 12 μήνες.
Περισσότερες λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία: