Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων καταδεικνύει ότι πρέπει να ενταθούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού στην ΕΕ

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 16:06

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε την επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με την πανδημία της COVID-19, παράλληλα με μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών για μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (όπως η υγιεινή των χεριών, η τήρηση φυσικής απόστασης, ο καθαρισμός και ο αερισμός).

 Η επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου καταδεικνύει ότι τα ποσοστά κοινοποίησης κρουσμάτων αυξάνονται σταθερά σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Αύγουστο και ότι τα μέτρα που ελήφθησαν δεν ήταν πάντοτε επαρκή για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης στη νόσο. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία μέτρα από την πρώτη κιόλας ένδειξη νέων εστιών. Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η σημερινή νέα αξιολόγηση κινδύνου καταδεικνύει σαφώς ότι δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή μας. Με ορισμένα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των κρουσμάτων τον Μάρτιο, είναι απολύτως σαφές ότι δεν έχουμε ξεπεράσει την κρίση αυτή. Βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική στιγμή και όλοι πρέπει να δράσουν αποφασιστικά και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου άμεσα και την κατάλληλη στιγμή, με την πρώτη κιόλας ένδειξη πιθανών νέων εστιών. Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αποτρέψουμε την επανάληψη της περασμένης άνοιξης.».

 Η κ. Andrea Ammon, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, δήλωσε: «Παρατηρούμε επί του παρόντος μια ανησυχητική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων COVID-19 που εντοπίζονται στην Ευρώπη. Έως ότου καταστεί διαθέσιμο ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, η ταχεία ταυτοποίηση, οι εξετάσεις και η καραντίνα ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου αποτελούν ορισμένα από τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της μετάδοσης της νόσου. Είναι επίσης ευθύνη όλων να τηρούν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η τήρηση φυσικής απόστασης, η υγιεινή των χεριών και η παραμονή στο σπίτι όταν αισθάνονται ότι είναι άρρωστοι. Η πανδημία κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει και δεν πρέπει να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή μας.».

Ποιος είναι ο κίνδυνος που αξιολογείται σε αυτήν την ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης ;

Σε αυτήν την ενημέρωση, αναλύουμε τον κίνδυνο που ενέχει ο γενικός πληθυσμός, τα ευάλωτα άτομα και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης από την τρέχουσα αύξηση των ποσοστών ειδοποίησης περίπτωσης COVID-19 που παρατηρούνται στην ΕΕ / τον ΕΟΧ και το ΗΒ.

Σε χώρες που παρατηρούν σταθερά και χαμηλά ποσοστά ειδοποίησης και χαμηλή θετική δοκιμή, ο κίνδυνος COVID-19 για τον γενικό πληθυσμό και για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι χαμηλός , με βάση τη χαμηλή πιθανότητα μόλυνσης και τη χαμηλή επίδραση της νόσου. Όσον αφορά τα ευάλωτα άτομα, ο συνολικός κίνδυνος είναι μέτριος με βάση τη χαμηλή πιθανότητα μόλυνσης και τον πολύ υψηλό αντίκτυπο της νόσου.

Σε χώρες που παρατηρούν υψηλή ή διαρκή αύξηση στα ποσοστά ειδοποίησης ή υψηλή θετικότητα των δοκιμών, αλλά με υψηλούς ρυθμούς δοκιμών και μετάδοση που συμβαίνουν κυρίως σε νεαρά άτομα, ο κίνδυνος COVID-19 είναι μέτριος για τον γενικό πληθυσμό και για παροχή υγειονομικής περίθαλψης, με βάση υψηλή πιθανότητα μόλυνσης και χαμηλός αντίκτυπος της νόσου. Ωστόσο, ο κίνδυνος COVID-19 είναι πολύ υψηλός για ευάλωτα άτομα, με βάση την πολύ υψηλή πιθανότητα μόλυνσης και πολύ υψηλό αντίκτυπο της νόσου.

Σε χώρες που παρατηρούν υψηλή ή διαρκή αύξηση στα ποσοστά ειδοποίησης ή υψηλή θετική δοκιμή και αυξανόμενο ποσοστό παλαιότερων περιπτώσεων ή / και υψηλή ή αυξανόμενη θνησιμότητα COVID-19, ο κίνδυνος COVID-19 είναι υψηλός για τον γενικό πληθυσμό, με βάση σε πολύ υψηλή πιθανότητα μόλυνσης και μέτρια επίδραση της νόσου.

Ωστόσο, ο κίνδυνος COVID-19 είναι πολύ υψηλός για ευάλωτα άτομα, με βάση την πολύ υψηλή πιθανότητα μόλυνσης και πολύ υψηλό αντίκτυπο της νόσου.

Αναλυτικά τις διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου μπορείτε να τις δείτε στους προαναφερθέντες συνδέσμους.