Το SaferInternet4Kids με ανανεωμένο περιεχόμενο για τη νέα σχολική χρονιά

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 13:08

Το υλικό “BacktoSchool 2019”είναι διαθέσιμο onlineστο SaferInternet4Kids.gr,μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με χρηματοδότηση από την ΕΕ, για να εκπαιδεύσει παιδιά και εφήβους για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Το SaferInternet4Kids.gr, η ενημερωτική πλατφόρμα για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο παρουσιάζει το νέοBacktο School 2019 πακέτο, το οποίο δημοσιεύει κάθε χρόνο την τελευταία τριετία, λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η έκδοση για το 2019 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εικόνα που διαμορφώνουν οι έφηβοι για το σώμα τους μέσα από την ενασχόλησή τους με τα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να παραλείπονται άλλα κρίσιμα θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά όπως είναι ο onlineεθισμός, τα online games, το cyberbullying, οι επαφές με αγνώστους και άλλα.Το νέο υλικό είναι διαθέσιμο στο saferinternet4kids.gr/yliko/back-to-school-2019 και προσφέρει εφαρμογές για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, με σκοπό να ενδυναμώσει τη γνώση των παιδιών για το πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, πώς να επιλέγουν ποιοτικό και κατάλληλο περιεχόμενο για την ηλικία τους και πώς να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος. Παράλληλα, το υλικό, το οποίο απευθύνεται σεπαιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου,καθώς και σε γονείς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» τόσο μέσα στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς, όσο και στο σπίτι από τους γονείς.

Το SaferInternet4Kids.grείναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Connecting Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει δημιουργηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ,επίσημο εκπρόσωπο στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE/INHOPE, που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο. Παρέχει ενημέρωσηκαι υποστήριξη σε μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου, αλλά και σε γονείς και εκπαιδευτικούς,προσφέροντας τους πολυμεσικό υλικό, όπως κουίζ, animated video, φυλλάδια, αφίσες και παρουσιάσεις, σχετικό με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και των κοινωνικών δικτύων, καθώς και τη σωστή χρήση του onlinegaming.

Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα ενεργό και offline, με δράσεις, ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία, εκδηλώσεις για μαθητές και γονείς αλλά και επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς. Κατά την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2019, τον περασμένο Φεβρουάριο, περισσότεροι από 300 μαθητές από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν σε ενέργειες σχετικά με την θετική ενασχόληση με το ψηφιακό περιβάλλον. Το 2020 η  Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί στις 11 Φεβρουαρίου.

Σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και την εκστρατεία ΙnvestEU:

Μέσω των πολυάριθμων χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την προσέλκυση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους πολίτες της ΕΕ.Υποστήριξη για την ανάδειξη έργων, εξειδικευμένες επιχορηγήσεις και προγράμματα διαθέσιμα σε όλα τα στάδια και τις ηλικίες, έξυπνη δανειοδότηση για την ενεργοποίηση πρόσθετων επενδύσεων, στοχευμένη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και τη διασύνδεση αποτελούν μερικές μόνο από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει η ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις βελτιώνουν την καθημερινότητά μας εξασφαλίζοντας καλύτερη εκπαίδευση, εκσυγχρονισμένο σύστημα υγείας, πράσινη ενέργεια, νέες υποδομές μεταφορών, προηγμένη τεχνολογία και πολλά άλλα παραδείγματα. Η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού ΙnvestEU εγκαινιάστηκε το Φεβρουάριο του 2017, από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσα από την ανάδειξη έργων που έχουν υλοποιηθεί με τη βοήθεια ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων με αποτελέσματα ορατά σε όλους. Για να ανακαλύψετε τα οφέλη των επενδύσεων της ΕΕ κοντά σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://europa.eu/investeu/home_el.