Δήμος Β. Κυνουρίας | Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής ποιότητας ζωής

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019 11:08
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας στην πρώτη του ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου.

Μέλη της Οικονομικής εκτός από τον Δήμαρχο Γιώργο Καμπύλη ορίστηκαν από τον Δήμαρχο οι αντιδήμαρχοι Δ.Κατσής και Ι.Καμπύλης ενώ εξελέγησαν οι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ανά παράταξη) :
1. Καμπύλης Κωνσταντίνος του Πέτρου, (Πρωτοβουλία Αλλαγής)
2. Σαμαρτζής Γεώργιος του Ανδρέα, (Πρωτοβουλία Αλλαγής)
3. Γκαύρος Δημήτριος του Χρήστου, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών)
4. Χονδρολέος Ιωάννης του Ηλία, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ανά παράταξη) :
1. Καμπουρολιάς Παναγιώτης του Σταύρου, (Πρωτοβουλία Αλλαγής)
2. Αρφάνης Αλέξιος του Ιωάννη, (Πρωτοβουλία Αλλαγής)
3. Λυτρίβης Γεώργιος του Θεοδώρου, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών)
4. Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, (Ανεξάρτητη Δημοτική
Κίνηση Πολιτών)Η θητεία τους λήγει τον Νοέμβριο του 2021.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Στην ίδια συνεδρίαση έγινε εκλογή και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ως οριζόμενα από τον Δήμαρχο μέλη είναι οι: Αντιδήμαρχος κ. Γαρδικιώτης Γεώργιος ως Πρόεδρος και μέλη οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Καμπύλης Ιωάννης και Κατσής Δημήτριος.

Από την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκαν ως μέλη οι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ανά παράταξη) :
1. Καμπουρολιάς Παναγιώτης του Σταύρου, (Πρωτοβουλία Αλλαγής)
2. Μπάρλα Αρετή – Μαρία του Ιωάννη, (Πρωτοβουλία Αλλαγής)
3. Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών)
4. Τσιούλος Σπυρίδων του Ηλία, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών)
6
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ανά παράταξη) :
1. Κορδονούρη Μεταξία του Λεωνίδα, (Πρωτοβουλία Αλλαγής)
2. Δαλιάνης Ιωάννης του Ευστρατίου, (Πρωτοβουλία Αλλαγής)
3. Λυτρίβης Γεώργιος του Θεοδώρου, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών)
4. Παινέσης Γρηγόριος του Κωνσταντίνου, (Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών)

Και εδώ η θητεία λήγει τον Νοέμβριο του 2021

Δείτε αναλυτικά την απόφαση

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας