Οικονομική στήριξη στο «Χαμόγελο του παιδιού» από το σύλλογο εργαζομένων ΟΤΑ Αρκαδίας

Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 09:23

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας, προσέφερε το ποσό των 100,00€ για την υποστήριξη του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ από τον κουμπαρά του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που είχαμε τοποθετήσει, στο Δημαρχείο Τρίπολης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2019, συγκεντρώθηκε το ποσό των 299,80€ από προσφορές υπαλλήλων αλλά και πολιτών.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την πολύτιμη προσφορά.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ        ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

(Δελτίο τύπου)