Συνάντηση Τατούλη-Μπέζου για το νοσοκομείο Καλαμάτας

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013 12:23

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη πραγματοποίησε την Τετάρτη 02.10.2013 ο Διοικητής του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Γεώργιος Μπέζος προκειμένου να τον ενημερώσει για την πορεία των έργων υγείας που υλοποιούνται στο νομό Μεσσηνίας μέσω των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ.Μέχρι σήμερα η Διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας έχει 11 ενταγμένα έργα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου και στο Πρόγραμμα ΕΠΕΡΡΑΑ του Υπουργείου συνολικού προϋπολογισμού 6.270.630 € εκ των οποίων αρκετά από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί.

Ειδικότερα πρόκειται για τα :

α/α

Τίτλος

Π/Υ

Στάδιο Υλοποίησης

1

Προμήθεια μαγνητικού τομογράφου

1.000.000

Ολοκληρώθηκε

2

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΝοΙ

680.000

Ολοκληρώθηκε

3

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΝοΙΙ

605.000

Ολοκληρώθηκε

4

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΝοΙΙΙ

1.004.000

Ολοκληρώθηκε

5

Βελτιώσεις κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών-εγκαταστάσεων Κ.Υ.Πύλου

234.700

Ολοκληρώθηκε

6

Βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΚΥ Μεσσήνης

230.000

Ολοκληρώθηκε

7

Βελτιώσεις κτιριακών & ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών-εγκαταστάσεων ΚΥ Αγ.Νικολάου

121.800

Ολοκληρώθηκε

8

Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Καλαμάτας

1.089.000

Ολοκληρώθηκε

9

Μερική υποκατάσταση πετρελαίου με ηλιοθερμική ενέργεια

776.130

Ολοκληρώθηκε

10

Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου ΠΦΥ στο Βλαχόπουλο Δήμου Πύλου-Νέστωρος

260.000

Σε εξέλιξη

11

Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου ΠΦΥ στη Μεθώνη Δήμου Πύλου-Νέστωρος

270.000

Σε εξέλιξη

Ταυτόχρονα, ο Διοικητής του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Γεώργιος Μπέζος ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ότι ήδη υποβλήθηκε χθες στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένταξη στο ΕΣΠΑ τα παρακάτω τρία έργα:

α/α

Τίτλος

Π/Υ

1

Αναδιαρρύθμιση ισογείου του κτιρίου των εξωτερικών ιατρείων – Διοίκησης του Γ.Ν.-Κ.Υ Κυπαρισσίας

1.262.959

2

Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου ΠΦΥ στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσήνης

310.000

3

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών του Γ.Ν.Καλαμάτας

1.749.398

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.Πέτρος Τατούλης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για την πορεία των έργων και για την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης του Νοσοκομείου Μεσσηνίας στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο Νομό Μεσσηνίας.

Τέλος, ο Διοικητής του Γ.Ν.Μεσσηνίας κ.Γεώργιος Μπέζος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Πέτρο Τατούλη για την βοήθειά του και για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Νοσοκομείου Μεσσηνίας.